TechAI

Sztuka Tworzenia Skutecznych Prompt: Jak Komunikować się z Sztuczną Inteligencją

W dobie rosnącej popularności sztucznej inteligencji (AI) i jej zastosowań, umiejętność efektywnego komunikowania się z tymi zaawansowanymi systemami staje się coraz bardziej wartościowa. Kluczem do osiągnięcia zamierzonych rezultatów w interakcji z AI, taką jak ChatGPT, jest tworzenie skutecznych promptów. Ale czym właściwie są prompt i dlaczego mają tak duże znaczenie?

Zapraszamy do lektury, aby poznać tajniki efektywnej komunikacji ze sztuczną inteligencją i dowiedzieć się, jak tworzyć prompty, które naprawdę działają.

Co to są Prompty?

Prompty to instrukcje lub zapytania, które użytkownik wprowadza do systemu sztucznej inteligencji (AI), aby uzyskać odpowiedź lub reakcję. W kontekście AI, takich jak ChatGPT, prompty służą do komunikowania się z modelem, pomagając określić, jaką odpowiedź użytkownik chce otrzymać.

Prompty mogą być bardzo różnorodne — od prostych pytań po bardziej złożone polecenia. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od jasności, precyzji i kontekstu, w jakim są sformułowane.

Prompty, czyli instrukcje lub zapytania, które użytkownik wprowadza do systemu sztucznej inteligencji, mogą przybierać różne formy w zależności od celu i kontekstu. Oto główne rodzaje promptów:

Jakie są rodzaje promptów?

Pytania Otwarte: Te prompty zachęcają do rozbudowanych odpowiedzi, pozostawiając przestrzeń na szczegółowe wyjaśnienia. Przykład: „Jakie są główne zalety i wady sztucznej inteligencji?”

Pytania Zamknięte: Prompty wymagające krótkich, konkretnych odpowiedzi, często tak/nie lub jednozdaniowych odpowiedzi. Przykład: „Czy AI może samodzielnie podejmować decyzje?”

Instrukcje: Konkretne polecenia dla modelu AI, by wykonał określone zadanie. Przykład: „Napisz esej na temat wpływu technologii na społeczeństwo.”

Scenariusze: Tworzą kontekst lub tło, które mają na celu uzyskanie bardziej szczegółowej odpowiedzi. Przykład: „Wyobraź sobie, że jesteś w przyszłości, gdzie AI zarządza miastami. Jak wygląda życie codzienne?”

Zapytania Definicyjne: Prompty, które proszą o definicje lub wyjaśnienia pojęć. Przykład: „Co to jest uczenie maszynowe?”

Zapytania Informacyjne: Prompty mające na celu uzyskanie konkretnych informacji lub faktów. Przykład: „Podaj trzy główne zastosowania AI w medycynie.”

Zapytania Oparte na Danych: Prompty, które wymagają analizy danych lub wyciągnięcia wniosków na ich podstawie. Przykład: „Przeanalizuj dane dotyczące wzrostu sprzedaży AI w ostatnich pięciu latach.”

Zapytania Twórcze: Prompty, które zachęcają do twórczego myślenia i generowania nowych pomysłów lub historii. Przykład: „Napisz opowiadanie o robocie, który odkrywa swoje emocje.”

Zapytania Problemowe: Prompty, które proszą o rozwiązanie konkretnego problemu lub wyzwania. Przykład: „Jakie strategie można zastosować do zmniejszenia zużycia energii w inteligentnych miastach?”

Kluczowe Elementy Efektywnego Promptu

Klarowność promptu oznacza jego jasność i zrozumiałość dla zarówno użytkownika, jak i modelu językowego. Optymalnie sformułowany prompt precyzyjnie określa, czego oczekuje się od modelu oraz jaki rodzaj odpowiedzi jest pożądany.

Przykładowo, jeśli chcemy poprosić model o opisanie ulubionego miejsca wakacyjnego, klarowny prompt może brzmieć: „Opisz swoje ulubione miejsce wakacyjne.” Jest to prosta, zrozumiała instrukcja, która jednoznacznie wskazuje, czego oczekuje się od modelu.

Innym przykładem może być prośba o wyjaśnienie znaczenia słowa „szczęście”. Klarowny prompt może brzmieć: „Wyjaśnij, co dla Ciebie oznacza szczęście.” Jest to precyzyjne pytanie, które prowokuje model do udzielenia definicji szczęścia z perspektywy użytkownika.

W obu przypadkach klarowny prompt zawiera jednoznaczne polecenie lub pytanie, co ułatwia zrozumienie jego intencji zarówno dla użytkownika, jak i modelu, prowadząc do bardziej konkretnych i satysfakcjonujących odpowiedzi.

Precyzja promptu odnosi się do dokładności i wyraźności przekazu, który informuje model językowy o oczekiwanej odpowiedzi. Optymalny prompt powinien być wystarczająco precyzyjny, aby model mógł dokładnie zrozumieć kontekst i dostarczyć odpowiedzi zgodnie z oczekiwaniami.

Na przykład, jeśli chcemy, aby model opisał wygląd konkretnego obiektu, precyzyjny prompt może wyglądać tak: „Opisz wygląd czerwonej różańcowej róży o średnicy około 5 centymetrów”. Jest to dokładne i konkretne polecenie, które jednoznacznie określa, o jakiej konkretnej roślinie mowa.

Inny przykład może dotyczyć prośby o udzielenie definicji określonego terminu. Precyzyjny prompt w takim przypadku mógłby brzmieć: „Wyjaśnij, co to jest teoria względności według Alberta Einsteina.” Jest to precyzyjne pytanie, które jednoznacznie określa, czego oczekuje się od modelu – udzielenia definicji konkretnej teorii fizycznej.

W obu przykładach precyzyjny prompt zawiera szczegółowe i jasne instrukcje, co prowadzi do bardziej trafnych odpowiedzi ze strony modelu, eliminując ewentualne niejasności lub nieprecyzyjne interpretacje.

Spójność promptu odnosi się do jednolitości w tonie, stylu i formie, co pomaga utrzymać klarowność i zrozumiałość komunikacji między użytkownikiem a modelem językowym. Optymalnie sformułowany prompt powinien być spójny, aby nie wprowadzać zamieszania lub niejednoznaczności.

Przykładowo, jeśli tworzymy zestaw promptów do generowania opowieści fantasy, spójność wymaga, aby wszystkie prompty były pisane w podobnym stylu i tonie. Na przykład:

 1. „Opisz magiczną krainę, w której główne drzewa mają liście w kształcie gwiazd.”
 2. „Przedstaw postać bohatera, który posiada niezwykłą zdolność komunikowania się ze zwierzętami.”
 3. „Stwórz opis potężnego smoka, który strzeże skarbu ukrytego w jaskini na szczycie góry.”

Wszystkie te przykłady promptów są spójne w swoim fantasy-tematycznym tonie i sugerują generowanie opowieści związanych z magicznym światem.

Innym przykładem może być zestaw promptów dotyczących tworzenia przepisów kulinarnej. Spójność w tym przypadku oznacza utrzymanie jednolitego stylu i formy we wszystkich promptach. Na przykład:

 1. „Zaprezentuj przepis na domowy chleb pszenny z dodatkiem orzechów włoskich.”
 2. „Opisz krok po kroku sposób przygotowania tradycyjnej włoskiej pasty carbonara.”
 3. „Stwórz przepis na orzeźwiający koktajl owocowy z dodatkiem mięty i limonki.”

Te prompty są spójne pod względem tematu kulinarnej twórczości i jednocześnie zapewniają użytkownikowi jasność co do oczekiwanego rodzaju odpowiedzi.

Relevantność promptu odnosi się do jego związku z interesującymi użytkownika tematami lub kontekstem, co prowadzi do bardziej wartościowych odpowiedzi modelu. Optymalnie sformułowany prompt powinien być istotny i adekwatny do potrzeb użytkownika, aby generować odpowiedzi, które są przydatne lub interesujące.

Przykładowo, jeśli użytkownik interesuje się fotografią krajobrazową, relevantny prompt może brzmieć: „Podziel się swoim najlepszym doświadczeniem związany z fotografowaniem zachodu słońca”. Jest to prompt, który ściśle odnosi się do zainteresowań użytkownika i prowokuje do dzielenia się konkretnymi doświadczeniami w interesującej dziedzinie.

Innym przykładem może być relevantny prompt dla osoby, która studiuje historię: „Opowiedz o wydarzeniu historycznym, które uważasz za najbardziej wpływowe dla dzisiejszego świata”. Jest to prompt, który łączy się z zainteresowaniami i obszarem studiów użytkownika, prowokując do refleksji i pogłębionej analizy.

W obu przykładach prompty są relevantne dla zainteresowań lub dziedziny działalności użytkownika, co prowadzi do generowania treści, które są wartościowe i cenne z ich perspektywy.

Inspiracja promptu dotyczy zdolności pytania do pobudzania kreatywności i myślenia użytkownika oraz modelu językowego. Dobrze sformułowany prompt może inspirować do generowania treści, które są oryginalne, ciekawe i angażujące.

Przykładowo, inspirujący prompt dla tworzenia opowieści może brzmieć: „Napisz historię o osobie, która odkrywa magiczny portal do innej rzeczywistości w swoim własnym ogrodzie.” Jest to prompt, który może pobudzić wyobraźnię zarówno użytkownika, jak i modelu, zachęcając do tworzenia niezwykłych i pełnych przygód opowieści.

Innym przykładem inspirującego promptu może być: „Podziel się swoim najbardziej motywującym doświadczeniem życiowym i tym, jak wpłynęło ono na Twoje cele i marzenia.” Ten prompt może być inspirujący, ponieważ pobudza użytkownika do refleksji nad własnymi doświadczeniami i ich wpływem na ich życie, a także może prowokować model do generowania treści motywacyjnych i inspirujących.

W obu przypadkach, inspirujące prompty mają potencjał do wywołania ciekawych i wartościowych odpowiedzi, które są zarówno angażujące, jak i inspirujące dla użytkownika.

Otwartość na różnorodność promptu oznacza uwzględnienie różnorodnych tematów, perspektyw i stylów w formułowaniu promptów, aby umożliwić generowanie różnorodnych treści przez model językowy.

Przykładowo, jeśli chcemy stworzyć zestaw promptów dla modelu generującego opowieści, możemy uwzględnić różnorodne tematy, takie jak fantasy, naukowa fantastyka, romans czy thriller. Przykłady:

 1. „Opowiedz historię o wyprawie kosmicznej na odległą planetę.”
 2. „Napisz romans o dwóch osobach, które spotykają się w magicznym mieście.”
 3. „Stwórz thriller o tropicielu, który ściga nieuchwytnego mordercę w Nowym Jorku.”

W przypadku promptów dotyczących analizy sentymentu, otwartość na różnorodność może oznaczać uwzględnienie różnych tematów lub kontekstów do oceny sentymentu, na przykład opinii o filmach, książkach, produktach czy wydarzeniach społecznych. Przykład:

 • „Skomentuj tę recenzję restauracji: 'Jedzenie było smaczne, ale obsługa była fatalna.'”

W obu przykładach, otwarta na różnorodność promptów zachęca do generowania różnorodnych treści przez model, co sprzyja kreatywności, elastyczności i dopasowaniu do różnych preferencji użytkowników.

Ograniczenie promptu odnosi się do uściślenia zakresu odpowiedzi lub wskazówek dla modelu językowego, aby ograniczyć potencjalne niejasności i zapewnić bardziej precyzyjne generowanie treści.

Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać krótką odpowiedź na określone pytanie, ograniczenie promptu może być szczególnie ważne. Przykład:

 • „Podaj definicję słowa 'ekosystem’ w jednym zdaniu.”

Innym przykładem może być ograniczenie tematyczne, które skupia się na konkretnym aspekcie. Przykład:

 • „Opowiedz o swoim pierwszym dniu w nowej szkole, skupiając się na relacjach z nowymi kolegami.”

W obu przypadkach, ograniczenie promptu pomaga skoncentrować uwagę modelu na konkretnym zagadnieniu lub zakresie, co prowadzi do bardziej precyzyjnych i odpowiednich odpowiedzi.

Feedback Loop w kontekście promptów odnosi się do procesu dostosowywania interakcji z modelem na podstawie poprzednich odpowiedzi, aby poprawić jakość interakcji lub osiągnąć określone cele.

Przykładem może być interakcja z modelem generującym opowieści, gdzie użytkownik może dostarczać feedback na generowane treści, a następnie model może dostosować kolejne odpowiedzi na podstawie tego feedbacku, aby lepiej spełniały oczekiwania użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik skomentuje, że opowieść jest zbyt krótka, model może dostosować długość kolejnych opowieści, aby były bardziej rozbudowane.

W przypadku modeli generujących teksty marketingowe, feedback loop może obejmować analizę skuteczności generowanych treści na podstawie wskaźników, takich jak liczba kliknięć czy konwersji, a następnie dostosowywanie dalszych generacji treści w celu poprawy wyników.

Feedback Loop może być również wykorzystywany w interakcjach z modelami analizującymi sentyment, gdzie użytkownik może dostarczać informacje zwrotne na ocenę sentymentu i na tej podstawie model może korygować swoje analizy, aby były bardziej precyzyjne w przyszłości.

W każdym z tych przypadków, Feedback Loop służy do ciągłego doskonalenia interakcji z modelem poprzez wykorzystanie informacji zwrotnych od użytkowników lub wyników analizy.

Jakie Błędy Unikać Przy Tworzeniu Promptów

Tworzenie promptów to kluczowy krok w interakcji z modelem językowym. Aby zapewnić efektywność i skuteczność tego procesu, ważne jest unikanie pewnych błędów, które mogą prowadzić do niejasności, niewłaściwych odpowiedzi lub złej jakości interakcji z użytkownikiem.

Przede wszystkim, należy zadbać o precyzję instrukcji. Instrukcje w promptach powinny być precyzyjne i zrozumiałe zarówno dla modelu, jak i użytkownika. Unikajmy nadmiernego skomplikowania lub zbyt ogólnych sformułowań, które mogą prowadzić do niejasności w interpretacji.

Kolejnym istotnym aspektem jest jasność promptu. Każdy prompt powinien być klarowny i jednoznaczny, aby uniknąć nieporozumień i błędnych interpretacji. Wskazane jest unikanie wieloznaczności oraz zbyt skomplikowanych pytań, które mogą sprawić trudność w zrozumieniu.

Ważne jest także, aby prompty były relewantne dla kontekstu czy zainteresowań użytkownika. Prompty powinny być dostosowane do potrzeb i oczekiwań użytkowników, aby generowane treści były wartościowe i adekwatne.

Spójność w tonie i formie promptów również odgrywa istotną rolę. Zachowajmy jednolity ton i styl w formułowaniu promptów, aby utrzymać spójność i ułatwić zrozumienie zarówno dla modelu, jak i użytkownika.

Pamiętajmy również o dostosowywaniu promptów na podstawie opinii użytkowników. Bądźmy otwarci na feedback i sugestie od użytkowników, aby dostosować prompty i poprawić jakość interakcji z modelem.

Unikanie tych błędów przyczynia się do skuteczniejszego formułowania promptów, co prowadzi do bardziej wartościowych i satysfakcjonujących odpowiedzi modelu oraz lepszego doświadczenia użytkownika. Dlatego warto zadbać o staranne i przemyślane tworzenie promptów, które będą sprzyjać efektywnej interakcji z modelem językowym.

Przykłady Dobrych i Złych Promptów

Dobre prompty:

 1. Analiza sentymentu:
  • Dobry prompt: „Skomentuj tę recenzję książki: 'Niesamowita historia, trzymałam się za książkę do samego końca!'”
  • Dlaczego jest dobry: Precyzyjnie określa, co ma zostać skomentowane, i dostarcza konkretnego kontekstu.
 2. Generowanie opowieści:
  • Dobry prompt: „Opisz przygodę grupy podróżników w tajemniczym lesie, gdzie spotykają magiczne stworzenia i odkrywają ukryte tajemnice.”
  • Dlaczego jest dobry: Jasnemu scenariuszowi towarzyszy inspirujący temat, który prowokuje wyobraźnię i kreatywność.

Złe prompty:

 1. Analiza sentymentu:
  • Zły prompt: „Skomentuj to.”
  • Dlaczego jest zły: Jest zbyt ogólny i nie precyzuje, co dokładnie ma zostać skomentowane, co może prowadzić do niejasności.
 2. Generowanie opowieści:
  • Zły prompt: „Napisz coś.”
  • Dlaczego jest zły: Jest zbyt ogólny i nie dostarcza żadnego kontekstu ani inspiracji, co może prowadzić do wygenerowania treści niespójnej lub nieinteresującej.

Dobry prompt precyzyjnie określa oczekiwania i dostarcza konkretnego kontekstu, co pomaga modelowi w generowaniu odpowiedzi. Zły prompt jest zbyt ogólny, niejasny lub pozbawiony kontekstu, co utrudnia modelowi zrozumienie, czego oczekuje od niego użytkownik, co może prowadzić do niewłaściwych lub niezadowalających odpowiedzi.

Pisanie efektywnych promptów to kluczowa umiejętność w komunikacji z AI. Dzięki jasnym, konkretnym i szczegółowym promptom możemy uzyskać precyzyjne i wartościowe odpowiedzi, które będą w pełni odpowiadać naszym potrzebom. Unikając typowych błędów i starannie formułując swoje pytania, możemy maksymalnie wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, czyniąc ją naszym niezawodnym partnerem w pracy i codziennym życiu.

Stworzenie skutecznego promptu to kluczowy krok w procesie interakcji z modelem językowym. Poprawne formułowanie promptów może znacząco wpłynąć na jakość generowanych odpowiedzi oraz na ogólne doświadczenie użytkownika. Unikanie błędów, takich jak niejasne instrukcje czy brak spójności w formułowaniu pytań, jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Pamiętajmy więc, że dobrze skonstruowany prompt to podstawa udanej interakcji z modelem, która może przynieść wartościowe i satysfakcjonujące doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button